english

12. ROČNÍK MEZINÁRODNÍCH HOUSLOVÝCH MISTROVSKÝCH KURZŮ

pod vedením českého houslového virtuóza Bohuslava Matouška

Kurzy se budou konat od 19. do 29.srpna 2018 v klášteře Zlatá Koruna (založen roku 1263 českým králem Přemyslem Otakarem II.) v rámci Královského hudebního festivalu.

Účast

Kurzy jsou určeny studentům konzervatoří, posluchačům vysokých hudebních škol, všem profesionálním hudebníkům a mladým laureátům hudebních soutěží.

Vyučovací jazyky

čeština, němčina, angličtina, ruština

Kursovné

Aktivní účastníci: 3.500,- Kč
Pasivní účastníci: 1.500,- Kč
Platba v Kč se týká pouze účastníků z České republiky (platí hotově v den příjezdu společně s ubytováním).
Maximální počet aktivních uchazečů je 17. V případě většího počtu uchazečů o aktivní účast budou účastníci vybráni lektorem na základě rozehrávky na začátku kursu. Každý aktivní účastník má v průběhu kursů nárok na 5 lekcí a na základě výběru vystoupit na závěrečném koncertě. Po celou dobu kursu bude přítomen korepetitor.

Přihláška a zápisné

Uzávěrka přihlášek je 30. července 2018.
S vyplněnou přihláškou je třeba zaslat kopii útržku složenky nebo kopii příkazu k úhradě jako doklad o zaplacení zápisného ve výši 500,-Kč na účet Českého kulturního fóra:
189894107/0600
variabilní symbol: 99

Zápisné je jednotné a je nevratné. V případě přihlášení on-line zašlete emailovou zprávu s číslem účtu a variabilním symbolem, s kterým byla provedena platba.
Později přihlášeným uchazečům nezaručujeme zajištění ubytování.

Ubytování a stravování

Ubytování i stravování zajišťuje Penzion U Klášterní sýpky, Zlatá Koruna. Poplatek za ubytování činí 250 kč/noc. Pokoje jsou čtyřlůžkové, k dispozici je i kuchyňka.

Přihláška

Uzávěrka přihlášek a zaplacení zápisného do 30.7.2018

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Státní příslušnost:
Adresa:
Telefon:
Email:
Hudební vzdělání (škola, jméno pedagoga):
Repertoár připravený pro kurzy:
Ubytování: Ne
Ano (upřesněte kdy)
Ubytování mezi dny:
Stravování: Ne
Ano
Poznámka:
Prosíme, zkontrolujte všechny údaje