Biografie

Anna Romanovská Fliegerová se narodila 21.3.1982 v Praze. Vystudovala hru na housle na Pražské konzervatoři. V červnu 2008 dokončila magisterské studium na PedF UK v Praze (obory housle a hudební výchova). Od září 2009 se tamtéž věnuje doktorskému studiu. Tématem její dizertační práce je život a dílo irského hudebního skladatele Johna Buckleyho.

Od roku 1994 pravidelně absolvovala letní houslové kurzy profesorů J. Pazdery, P. Messiereura, P. Prantla, P. Kudeláska a B. Matouška. V dubnu 2006 a 2007 reprezentovala Univerzitu Karlovu na mezinárodních mistrovských kurzech komorní hudby v programu Evropské unie MUSTUFE (music study festival) v Litvě. V rámci vysokoškolského výměnného programu Erasmus studovala jeden semestr na St. Patrick´s College of Dublin a absolvovala též čtrnáctidenní stáž na partnerské univerzitě v Moskvě.

V roce 2006 začala pořádat srpnové houslové kurzy profesora B. Matouška ve Zlaté Koruně v rámci Královského hudebního festlivalu, na jehož dramaturgii se taktéž podílela (ročník 2006, 2007, 2008 a 2013). Je stálou členkou komorního orchestru Berg (od roku 2000). S různými orchestry a komorními soubory (např. Filharmonický orchestr České Budějovice, Ensemble Grace, Ecce musica, Shvituris quartet, 108 Hz – sdružení pro provádění soudobé hudby pod vedením Vlastislava Matouška ad.) koncertovala v zemích EU, Švýcarsku, Japonsku, Turecku a na Kypru.

Mezi její další hudební aktivity patří zpěv, hra na japonský tradiční nástroj kotó a kompozice. Kromě jiného je autorkou hudby k divadelní hře „1+KK“.

V říjnu 2009 se Anna vdala za houslistu Michaela Romanovského a mají spolu dvě dcery.
Biography

Anna Romanovská Fliegerová was born in Prague in 1982. She has played the violin since she was five years old. At the age of nine she started to visit summer Master Classes in violin under Prof. Petr Messiereur, Prof. Jindřich Pazdera and Prof. Pavel Kudelásek every year till 2005.

From 1997 till 2003, Anna studied playing the violin at the Conservatory of Prague in the class of Prof. Karel Přibyl. In the spring of 2008 she finished master´s degree at the Charles University in Prague in two main subjects: teaching music and violin playing. In September 2009 Anna started her doctor´s studies at the same University.

During her studies at the Charles University she participated in chamber music masterclass MUSTUFE (MUsic STUdy FEstival) in Lithuania (April 2006 and 2007). In May 2007 she did a short- term attachement in Moscow. Anna spent also one semester in Dublin as an Erasmus student in St. Patrick´s College (2007). In June 2008 she won second prize on the nation-wide competition of Czech universities.

Since 2006 she has arranged summer Master Class for Prof. Bohuslav Matoušek in a south Czech cloister Zlatá Koruna during the Royal music festival Zlatá Koruna, where she worked also like a second manager for two years.

At the age of eighteen Anna become a solo violin player in the jazz orchestra of Prague´s theatre Na Fidlovačce. Since 2000 Anna has been a permanent member of Berg Chamber Orchestra (whose main repertoire is oriented to the original music of Czech and world´s composers of the 20th and 21st centuries). In 2006 she started to cooperate with South Czech filharmony orchestra.

With many various groups Anna has performed in many European countries, in Turkey (2003, 2005), in Cyprus (2006) and in Japan (1997, 2001, 2006).

Among others musical activities she likes singing and composing.

In autumn 2009 Anna married violinist Michael Romanovský and they have two daughters.